hypotheek adviseur
Hypotheek advies

Maximale hypotheek omhoog in 2022 voor lagere inkomens

Mensen met een inkomen tot ongeveer € 50.000 kunnen in 2022 iets meer lenen dan nu. De maximale leenruimte voor inkomens hierboven neemt juist iets af. Verder mag het tweede inkomen volledig worden meegenomen in de toekomst.

Mensen met een inkomen tot ongeveer € 50.000 kunnen in 2022 iets meer lenen dan nu. De maximale leenruimte voor inkomens boven de € 50.000 neemt juist iets af. Dat schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Aan de leennormen zelf verandert er weinig. Ook de wegingsfactor van studieschulden blijft hetzelfde.

Ieder jaar kijk het Nibud hoe de verwachte loonontwikkeling invloed heeft op de maximaal verantwoorde lening voor huishoudens. Daarnaast wordt ook gekeken wat het effect is als de manier wijzigt waarop de maximale leencapaciteit wordt berekend. Op basis van deze inventarisatie geeft het Nibud advies over het verruimen of beperking van de leennormen.

Met regelmaat wordt de verruiming van de leennormen aangewezen als boosdoener van de woningmarktproblemen. Zo was er vorig jaar forse kritiek van De Nederlandsche Bank dat het salaris van tweeverdieners zwaarder mee ging tellen. Dergelijke versoepelingen werken prijsstijging in de hand, zo was de stelling van DNB.

Nibud zet zich in voor betaalbare hypotheken

Volgens Nibud-directeur Arjan Vliegenthart worden de woningmarktproblemen niet opgelost door strengere leennormen. De oplossing ligt eerder in een toename van betaalbare woningen. Het Nibud kijkt vooral naar het inkomen in relatie tot de maximaal te dragen woonlasten.

Gezien het huidige besteedbaar inkomen is er geen reden om de manier van het berekenen maximale leningen aan te passen. Het zou juist een kloof kunnen veroorzaken. Mensen die een woning willen kopen en weinig eigen geld hebben, zijn afhankelijk van hun maximale leencapaciteit. Wanneer dit beperkt wordt komen ze nog verder op achterstand ten opzichte van mensen die wel eigen geld hebben.

Bij stijgende lonen gaat iedereen er op vooruit

Wanneer de lonen van werknemers gelijk blijven, zullen inkomens tot € 50.000 iets meer kunnen lenen. Inkomens daarboven zullen echter aan ruimte moeten inleveren. Dit wordt anders wanneer er rekening wordt gehouden met de verwachte loonstijging. Het Centraal Planbureau verwacht namelijk dat in 2022 de lonen 2,2% zullen stijgen. Dan zullen alle inkomensgroepen een ruimere leencapaciteit hebben.


Bron: Nibud