hypotheek adviseur
Hypotheek advies

Minder hypotheken met NHG afgesloten.

Minder kopers kiezen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Ook als dit wel mogelijk was. Een zorgelijke ontwikkeling, zo stelt NHG. Wat veroorzaakt de daling en waarom zou je wel voor NHG kiezen?

Het aantal afgesloten hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie is fors gedaald. Deze daling is deels toe te schrijven aan de sterk gestegen woningprijzen. Opvallend is dat er ook minder voor NGH is gekozen wanneer dat wel mogelijk was. Een zorgelijke ontwikkeling, zo stelt de organisatie achter de garantie.

In het derde kwartaal van 2021 zijn er in totaal 30.000 hypotheken met NHG afgesloten. Dit zijn er 18.2000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral kopers waren minder enthousiast over NHG. Een kleinere groep, huiseigenaren die hun woning hebben verbouwd, maakte wel vaker de keus voor NHG.

Grens NHG-hypotheek onder woningprijs

Dit jaar ligt de grens voor een NHG-hypotheek op €325.000. De kosten voor de aankoop van een woning mogen niet hoger liggen dan dit maximum. Volgend jaar wordt de limiet verhoogd naar €355.000. Wanneer je energiebesparende maatregelen meefinanciert, mogen de totale kosten dan € 376.300 bedragen.

Dat er minder NHG-hypotheken afgesloten worden is op zich goed te verklaren. Het aantal woningverkopen ligt lager door het krappe aanbod. Daarnaast is de gemiddelde woning te duur om met NHG te financieren. Makelaarsvereniging NVM rapporteerde over het derde kwartaal van dit jaar een gemiddelde prijs van € 419.000. Door de hoge woningwaardes zal ook volgend jaar een groot deel van de kopers niet in aanmerking komen voor NHG.

Waarom de NHG-grens niet verder verhogen?

Ieder jaar stelt NHG de grens voor het opvolgende jaar vast. Uitgangspunt is de gemiddelde woningprijs in de maanden juni, juli en augustus. Het gemiddelde is de basis voor de nieuwe grens. Deze methode is erop gericht om een zo stabiel mogelijke woningmarkt te creëren en niet overhaast te reageren op iedere daling of stijging. De NHG-grens kan namelijk zelf ook weer effect hebben op de woningprijzen.

Geen NHG als het wel kan

Opvallend is dat ook minder voor NHG wordt gekozen wanneer het wel mogelijk is. NHG heeft hier geen verklaring voor. Wel kan de opmars van hypotheken met een aflossingsvrij deel invloed hebben. NHG noemt de afname een zorgelijke ontwikkeling. Vooral mensen zonder of met een beperkte overwaarde zijn kwetsbaar voor een onvoorziene (sterke) daling van de huizenprijzen.

Denk hierbij aan starters die nu een woning kopen en vaak moeten overbieden om kans te maken. Zij hebben de waardestijging in de afgelopen tijd niet meegemaakt en missen de luxe van overwaarde. Dalen de prijzen, of wijzigt de eigen situatie, dan kan NHG een vangnet vormen wanneer jij zonder eigen schuld de woonlasten niet meer kunt voldoen.

Woningverbetering en verduurzaming

Van de mensen die een woning kopen financiert 7 procent de verduurzaming van de woning mee. Het animo voor verduurzaming neemt verder toe (9 procent) wanneer er toch al een verbouwing op de planning staat. NHG heeft haar pijlen gericht op verduurzaming en wil de stijgende trend ook volgend jaar doorzetten.