hypotheek adviseur
Hypotheek advies

Nationale Hypotheek Garantie wijzigingen in 2022

In 2022 worden de voorwaarden en normen voor de Nationale Hypotheek Garantie opnieuw aangepast. Het gaat om de gevolgen van een taxatie, echtscheiding en BKR registratie.

Met ingang van 1 januari 2022 veranderen de voorwaarden en normen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Eerder werd aangekondigd dat de hypotheekgrens volgend jaar naar € 355.000 zal verschuiven. Bovendien zal ook de borgtochtprovisie verlaagd worden van 0,7 naar 0,6 procent. Het is ook bekend dat je in sommige situaties de goedkopere desktop taxatie kunt gebruiken.

De stichting achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) streeft naar verantwoorde woningfinanciering. Deze stichting bepaalt ook de voorwaarden van een NHG hypotheek. De regels worden periodiek aangepast aan de situatie op de woningmarkt. We lichten de belangrijkste veranderingen voor 2022 toe.

Goedkopere desktop taxatie uitgebreid

Sinds 1 juli staat NHG naast fysieke taxaties ook desktop taxaties toe. Dit was echter alleen mogelijk tot een maximale loan to value van 90%. Is je lening hoger dan 90% in verhouding tot de waarde van je huis? Dan is de goedkopere desktop taxatie niet toegestaan. Vanaf 2022 wordt de mogelijkheid van desktop taxaties uitgebreid tot de afkoop van erfpacht, verbouwingen, energiebesparende voorzieningen en/of energiebesparende begroting. Bij aanpassingen blijft echter de marktwaarde het leidende principe.

Voor verbeteringen aan de woning worden bij een desktop taxatie niet langer verbouwingsspecificaties gevraagd. Wel moet een renovatiedepot ter controle worden bewaard. Deze verandering maakt het gemakkelijker en goedkoper om je hypotheek aan te passen.

Minder documenten nodig bij scheidingen

Als je een hypotheek hebt en gescheiden bent, moet je standaard verschillende documenten over de echtscheiding overleggen. Denk bijvoorbeeld aan het echtscheidingsconvenant. Het komt echter regelmatig voor dat consumenten die niet meer bij de hand hebben. Daarom zal NHG het gemakkelijker maken om deze documenten te verstrekken als je meer dan 12 jaar geleden gescheiden bent. In dat geval volstaan een recent afschrift van de burgerlijke stand en de meest recente belastingaangifte.

Berekening van de betaalbaarheid van NHG hypotheken versoepeld
Als je een hypotheek met NHG hebt en je persoonlijke situatie verandert, bijvoorbeeld door een echtscheiding, wordt vaak nagegaan of je in die nieuwe situatie de hypotheeklasten kunt blijven dragen. Hiervoor wordt de managementtoets gebruikt. Bij deze toets wordt rekening gehouden met de financieringskosten binnen drie jaar. Een uitzondering hierop is het vervallen van de hypotheekrente. Deze wordt nu berekend met tien jaar. Vanaf 2022 zal dit in overeenstemming zijn met de rest van de beheerstoets.

In een beheersituatie kan bijvoorbeeld een rente-vrije hypotheek ook voortgezet worden als de hypotheekrente vervalt. Op die manier ben je niet verplicht je hypotheek aan een andere aflossingsvorm aan te passen.

Veranderingen met betrekking tot NHG en de BKR

De manier waarop het Home Ownership Guarantee Fund (fonds achter NHG) BKR registraties behandelt verandert ook. In veel gevallen zijn de nieuwe voorwaarden duidelijker uitgelegd. Het gaat om twee wezenlijke veranderingen:

Het volledige bedrag van je leasewagen wordt afgetrokken van de maximale leencapaciteit. Nu is dat 65 procent.
Mensen die het proces van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) met een schone lei hebben afgesloten, kunnen met NHG een hypotheek aanvragen.