hypotheek adviseur
Hypotheek advies

Hypotheek, scheiding en echtscheiding

Wie neemt een hypotheek over na (echt)scheiding?

Het regelen van een echtscheiding vergt veel planning, zeker als je een huis met een hypotheek hebt. De eerste stap is om onderling tot overeenstemming te komen over wat er met een woning gaat gebeuren.

Blijft u in de woning en koopt u uw ex-partner uit, of verkoopt u de woning en koopt u uw ex-partner uit?

Woonarrangementen in Nederland

  1. Huwelijk

Wanneer een getrouwd stel besluit samen een huis te kopen, zijn ze in gelijke mate verantwoordelijk voor de aflossing. Houd er echter rekening mee dat het eigendom van een woning niet gelijk verdeeld is, tenzij het paar een huwelijkse voorwaarden heeft.

In Nederland geldt vanaf 1 januari 2018, wanneer partners gaan trouwen, automatisch een beperkte gemeenschap van goederen, tenzij het paar een huwelijkse voorwaarden heeft. De term ‘beperkte gemeenschap van goederen’ verwijst naar het feit dat de partners niet al hun bezittingen en schulden delen. In het algemeen betekent een huwelijk in gemeenschap van goederen dat de goederen en schulden van elke partner worden overgedragen.

2. geregistreerd partnerschap

Partners die niet in Nederland willen trouwen, kunnen in plaats daarvan hun relatie laten registreren. In dit land zijn huwelijk en geregistreerd partnerschap vergelijkbaar.

Als je getrouwd bent in een gemeenschap van goederen, zowel uw woning als uw hypotheekschuld kunnen deel gaan uitmaken van de gemeenschap. Een huwelijkse voorwaarden kan de gemeenschap van goederen beperken.

Expats in Nederland

Expats die in het buitenland trouwen en terugkeren naar Nederland vallen in de meeste situaties niet onder het Nederlandse huwelijksvermogensrecht.

Oplossing

Bent u getrouwd en van plan om een ​​woning in Nederland te kopen en een hypotheek aan te vragen? Wees dan klaar om vragen over uw huwelijksvermogensverdeling te beantwoorden. Maar zorg er eerst voor dat u begrijpt welke wetten en regimes van toepassing zijn.

De huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt door een notaris in Nederland. Een notaris die gespecialiseerd is in buitenlands huwelijksvermogensrecht kan u door het proces loodsen.

3 hypotheek- en echtscheidingsscenario’s

Een woning splitsen is niet nodig als u of uw partner alleen eigenaar is van de woning en niet in gemeenschap van goederen is getrouwd. Heeft u echter huwelijkse voorwaarden, dan kunt u unieke afspraken maken over de hypotheek en de woning.

  1. Een huis verkopen en een hypotheek terugbetalen.
  2. Een huis en een hypotheek overnemen.
  3. Verlaat de hypotheek en blijf verantwoordelijk voor de hypotheeklasten.

1. Een huis verkopen en een hypotheek terugbetalen

In veel gevallen wordt de hypotheek berekend op basis van twee inkomens. Als gevolg hiervan moet een stel hun huis verkopen en op zoek gaan naar een goedkopere woning.

Hoe werkt het?

U verkoopt de woning en betaalt de hypotheekschuld aan de bank. Als u winst heeft gemaakt, deelt u de winst met uw partner.

Bij de verkoop van uw woning met een woninghypotheek kan het zijn dat een woning ondergewaardeerd is. In dat geval wordt de woning voor minder verkocht, waardoor u de resterende schuld tussen u beiden moet verdelen.

Als u een woning met restschuld moet verkopen en uw hypotheek is gedekt door de NHG (Nationale Hypotheek Garantie), kan de resterende schuld worden kwijtgescholden.

Als een van jullie in de woning blijft en er is een onderwaarde na belastingen, dan moet de vertrekkende ex-partner de overblijvende ex-partner naar evenredigheid compenseren voor hun aandeel in de woning en de onderwaarde.

2.Een huis en een hypotheek overnemen

Als u en uw ex-partner beiden eigenaar zijn van de woning en deze willen overnemen, moet u uw ex-partner uitkopen. Dan kunt u met uw eigen geld of andere bezittingen een woning overnemen. Als u voldoende inkomen heeft, kunt u dit ook doen door uw hypotheek te verhogen.

Hoe werkt het?

De eerste stap is om erachter te komen hoeveel het huis waard is. Een taxatie kan u helpen bij het bepalen van de waarde van een woning. Bekijk vervolgens uw hypotheek om te zien hoeveel deze in waarde is gestegen. Wat is het huidige saldo van uw hypotheek? Uw eigen vermogen is het verschil tussen de waarde van uw huis en het bedrag dat u op uw hypotheek verschuldigd bent.

Er wordt een nieuwe hypotheekakte opgemaakt om de vertrekkende ex-partner te ontlasten van verplichtingen. De notaris brengt dan de nodige wijzigingen aan in de hypotheekschuldregistratie.

Als u voldoende inkomen heeft, kunt u dit ook doen door uw hypotheek te verhogen. In een notariële akte wordt vermeld wie de woning verkrijgt.

3. Verlaat de hypotheek

In sommige gevallen heeft u de mogelijkheid om mede-eigenaar van de woning te blijven en bijvoorbeeld samen de hypotheek te blijven betalen.

Nieuwe partner en hypotheek

Als uw nieuwe partner een hypotheek wil, kan de hypotheekakte worden ondertekend door een nieuwe partner en bent u ‘gezamelijk verbonden’.

U en uw echtgenoot zijn samen aansprakelijk voor de hypotheek totdat deze wordt overgenomen of een nieuwe hypotheek wordt afgesloten. Als de maandelijkse betalingen dan niet worden gedaan, bent u beiden verantwoordelijk voor de hypotheekverstrekker of bank.

Hoe lang duurt het proces van echtscheiding en hypotheek?

Gemiddeld genomen kan alles tot tien maanden duren. Of het langer of korter duurt, kan per situatie verschillen.

Onthoud

Bij een scheiding of echtscheiding moet u van overlijdensrisicoverzekering veranderen.