hypotheek adviseur
Hypotheek advies

Verdien aan de stijgende huizenprijzen.

Door de stijgende huizenprijzen en de aflossingen op de huidige hypotheek is de kans groot dat uw hypotheek in een lagere risicoklasse valt. Dit resulteert in een aanzienlijke besparing op uw maandlasten.

Iedere huiseigenaar zal erg blij zijn met de stijgende huizenprijzen. Er is de laatste tijd mooi geld verdiend. Natuurlijk wordt dit pas echt geïncasseerd als u uw huis daadwerkelijk verkoopt.

Huiseigenaren met een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie kunnen toch bijverdienen. Het is mogelijk dat de huidige hypotheek in een lagere risicoklasse is gekomen dan bij het afsluiten van een hypotheek.

Lagere risicoklasse

Door stijgende huizenprijzen en ook door aflossingen op de huidige hypotheek, is de kans groot dat de hypotheek in een lagere risicoklasse terecht komt.

Als we ervan uitgaan dat er €20.000 is afgelost op de huidige hypotheek van €400.000 (de hypotheek is nog €380.000) en de waarde van de woning is gestegen naar €460.000. dan geldt het volgende:

Waarde woning: €460.000
Huidige hypotheek: €380.000 (82,61% van €460.000)
Fictief eigen vermogen: €80.000
De huidige hypotheek valt nu in een lagere risicoklasse, namelijk tot 85%. Hier geldt een lagere hypotheekrente: 1.58%. De bruto maandlast met deze hypotheekrente is nu € 1.396. Het bruto maandvoordeel is dan €47 euro.

Banken gaan hier verschillend mee om:

Hoe kan je als huiseigenaar dit maandelijkse voordeel krijgen?

Natuurlijk hanteert niet elke bank in Nederland dezelfde voorwaarden. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Banken die de hypotheekrente automatisch verlagen als er sprake is van een lagere risicoklasse
  • Banken waarbij een verlaging NIET mogelijk is tijdens de rentevaste periode
  • Banken die de rente verlagen als de klant daarom vraagt (aantonen van een uitgebreide WOZ-verklaring of taxatierapport)

Optie 1 is uiteraard de beste, maar maakt huiseigenaren ook het minst alert. De aanpassing vindt automatisch plaats

Bij het afsluiten van de hypotheek voert de bank de taxatiewaarde van de woning in het systeem in. Door maandelijkse aflossingen (annuïteiten / lineaire hypotheek) of extra aflossingen door de klant, valt de lopende hypotheek in een lagere risicoklasse, waardoor de hypotheekrente automatisch wordt aangepast.

Uiteraard houdt de bank geen rekening met stijgende huizenprijzen. Huiseigenaren moeten zelf de hogere waarde van hun woning aantonen. De bank zal dan vragen om een taxatierapport of een uitgebreide WOZ-verklaring. Deze WOZ-verklaring kan je gratis downloaden bij jouw gemeente.

Hypotheek APK

Helaas zijn er in Nederland nog steeds banken die de rente pas aanpassen als de rentevaste periode is verstreken. Daarnaast zijn er ook banken (zoals Florius) waar u zelf het initiatief moet nemen.

Dat is niet erg, want ik vind dat iedere huiseigenaar om de paar jaar zijn hypotheek opnieuw moet laten controleren. Een auto wordt vaker onder handen genomen en bekeken (denk aan de verplichte APK) dan een lopende hypotheek! Ik ben voorstander van een APK voor hypotheken.

Profiteer van hogere huizenprijzen

Er zijn nog steeds veel huiseigenaren in Nederland die niet maandelijks aflossen (geen annuïteiten of lineaire hypotheek hebben). Zij kunnen natuurlijk ook profiteren van de hogere huizenprijzen. Zij hoeven alleen maar aan te tonen dat de waarde van hun woning is gestegen.

Huiseigenaren met een spaarhypotheek (bankspaarhypotheek) moeten dit navragen bij hun bank. Bij Florius is het bijvoorbeeld mogelijk om de spaarwaarde in mindering te brengen op de lopende hypotheek.

Heb je een aflossingsvrije hypotheek?

Een lagere hypotheekrente heeft voor de spaarhypotheek/bankspaarhypotheek geen voordeel, omdat de spaarpremie hoger is. Toch hebben veel huiseigenaren nog een rente-only hypotheek er naast.

Op basis van mijn eerdere berekening, maar dan voor een rente-only hypotheek, is het bruto maandvoordeel hoger:

Aflossingsvrijehypotheek van €400.000 tegen 1,82%: €607
Aflossingsvrijehypotheek van € 400.000 tot 1,58%: € 527
Bruto maandelijks voordeel: € 80

Wacht niet te lang

Huiseigenaren die van tevoren goed hun huiswerk doen, kunnen later “makkelijker” geld overhouden. Het is verstandig om te kijken wat de eisen van de bank zijn om in een lagere risicoklasse te komen. Wie nu als huiseigenaar achterover leunt, is een dief van zijn eigen portemonnee.

Informeer ruim van te voren bij uw bank hoe je de hogere waarde van jouw woning kunt aantonen. Een uitgebreide WOZ-verklaring kost niets, terwijl je voor een taxatierapport al snel €600 moet betalen. Is bijvoorbeeld een bureau taxatie van een paar tientjes mogelijk? Dure taxaties worden opgelegd, zoals je eerder heeft kunnen lezen.

Zo zit het fiscaal

Kosten die je maakt om de hypotheekrente te verlagen kan je opgeven aan de belastingdienst bij jouw aangifte inkomstenbelasting. U krijgt dan alsnog een globale teruggaaf van 37% van het betaalde bedrag.